Mısır>

Mısır

Mısır, buğdaygillerden, gövdesi kalın ve boğumlu, boyu iki metre olabilen, sivri uçlu ve şerit gibi uzun yapraklı, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri gövdeyle yaprak arasında koçan biçiminde olan bir tarım bitkisi.

- Mısır hangi iklimde yetişir
- Mısır nasıl yetiştirilir
- Mısır'ın faydaları nelerdir
- Mısırın zararları nelerdir